• 1.979 Search Results 'H12'

  • 1

    Filter(s)

All 1.979 results

Grondslagen Micro-economie - Samenvatting H1 tm H12

(0)
$5.06
10x  sold

Complete, uitgebreide samenvatting van het boek Microeconomics door David Besanko en Ronald Braeutigam (5e editie), H1 t/m H12, inclusief alle relevante stof uit de hoorcolleges en werkcolleges. Voor het vak 'Grondslagen Micro-economie' op de universiteit van Tilburg. De samenvatting is gebaseerd op de nieuwste versie van het boek en bevat ook de stof uit de hoor- en werkcolleges. Verder staan er verduidelijkende grafieken en afbeeldingen in.

i See more info x
  •  Book
  • Summary
  •  • 47 pages • 
  • by hvz_ • 
  • uploaded  21-01-2019
Quick View
i x