Wat is een numerus fixus opleiding?

Wil jij een studie gaan volgen, maar heeft deze studie een numerus fixus? Dan zijn er een aantal dingen die je moet weten. Je moet namelijk een selectie doorlopen om toegelaten te worden tot de studie. Wij vertellen jou in dit artikel alles wat je moet weten over numerus fixus studies.

Wat is een numerus fixus studie?

Een aantal Hogescholen en Universiteiten hebben voor bepaalde studies een maximum gesteld aan het aantal studenten dat jaarlijks wordt toegelaten; de numerus fixus. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de toelating van deze studies. Voor de numerus fixus studies geldt een selectieprocedure omdat de studie vaak meer aanmeldingen heeft dan er plaatsen beschikbaar zijn. Door die selectieprocedure, wordt de Hogeschool of Universiteit ondersteund bij het maken van de keuze wie er toegelaten wordt en wie niet.

Waarvoor is er een numerus fixus?

De numerus fixus heeft als functie om ervoor te zorgen dat alleen de meest veelbelovende een gemotiveerde studenten worden geselecteerd om de studie te mogen volgen. De redenen hiervoor zijn verschillend. Het kan zo zijn dat de opleiding te duur is om op grote schaal aan te kunnen bieden. De studie geneeskunde bijvoorbeeld, bestaat voor een groot deel uit praktijkonderwijs. Daarom is de studie te duur om deze aan een grote groep aan te kunnen bieden. Een andere reden kan zijn dat de kwaliteit gewaarborgd moet worden. Wanneer er te veel studenten tegelijk worden aangenomen, gaat dat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom kan een opleiding een numerus fixus instellen. Tot slot kan de concurrentie binnen de arbeidsmarkt zo groot zijn, dat het risico bestaat dat er na de studie geen baan te vinden is. Daar kan een Hogeschool of Universiteit op vooruit denken door een numerus fixus in te stellen.

Welke opleidingen hebben een Numerus Fixus?

In Nederland hebben een aantal studies een numerus fixus, zowel op het HBO als op het WO. Dit kan per jaar veranderen, je moet dus in de gaten houden op Hbostart of er een Numerus Fixus voor jouw opleiding is. Tot nu toe is van de volgende opleidingen bekend dat zij een numerus fixus hanteren;

Om te weten te komen of de numerus fixus ook op de Hogeschool of Universiteit van jouw keuze wordt gehanteerd, kun je het beste kijken op de opleidingspagina van de studie die jij wilt volgen.

De selectieprocedure

Als je besloten hebt om een van de numerus fixus studies te willen volgen, zul je moeten deelnemen aan de selectieprocedure. De selectieprocedure bestaat meestal uit meerdere onderdelen. Bij veel van de selectieprocedures hoort het schrijven van een motivatiebrief. Daarnaast is het vaak zo dat je een toelatingstoets moet doen, waardoor zij een indicatie krijgen van jouw niveau. Iedere opleiding heeft een verschillende selectieprocedure, bekijk daarom goed welke stappen je moet doorlopen tijdens de procedure van de door jou gekozen studie. Let wel op: het is landelijk vastgesteld dat je maximaal 3 keer mag deelnemen aan een selectie per studie, maar een Hogeschool of Universiteit mag er ook van afwijken. Ga daarom na hoe het bij jouw studie zit.  

Samenvatting

Mocht je geselecteerd zijn om een van de numerus fixus opleidingen te mogen volgen, dan kun je op Stuvia samenvattingen vinden om jou te helpen bij de studie. Daarnaast kun je ook zelf een goede samenvatting schrijven die je kunt uploaden op Stuvia. Daarmee help je jouw medestudenten en je verdient er ook wat aan!