Hoe meld je je aan voor een numerus fixus studie?

Heb jij besloten om je aan te melden voor een numerus fixus studie? Dan is het belangrijk om je goed voor te bereiden op jouw aanmelding en de daarop volgende selectie. Je kunt daarvoor gebruik maken van samenvattingen of documenten om succesvol door de procedure heen te komen. Wil je meer weten over de aanmelding? Wij vertellen jou in dit artikel alles wat je moet weten en waar jij op moet letten tijdens het aanmelden voor jouw numerus fixus studie.

Een numerus fixus studie

Bij bepaalde studies aan Hogescholen en Universiteiten geldt een maximum voor het aantal studenten dat jaarlijks wordt toegelaten. Die maximum noem je de numerus fixus. De numerus fixus wordt ingesteld om verschillende redenen. Het kan zijn dat de opleiding te duur is om op grote schaal aan te bieden en de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet worden. Een andere reden kan zijn dat de banen binnen het vakgebied schaars zijn en daarop vooruit gedacht wordt. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan wordt er aan de hand van een selectieprocedure bepaald wie de studie mag volgen. Op deze manier worden alleen de meest veelbelovende een gemotiveerde studenten toegelaten.

De selectieprocedure

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn wordt de selectieprocedure ingezet om zo een keuze te kunnen maken wie de opleiding mag gaan volgen. Bij een selectieprocedure wordt niet alleen gekeken naar je eindcijferlijst, maar ook naar je eerdere schoolresultaten in combinatie met je motivatiebrief en je persoonlijkheidskenmerken. Selectieprocedures vinden meestal plaats tussen 15 januari en 15 april.

Aanmelden en aanmeldingsvoorwaarden

Als je besloten hebt om je aan te melden voor een numerus fixus opleiding, moet je dit doen voor 15 januari. Na 15 januari sluit de aanmeldingsprocedure en volgt er, mocht het maximale aantal aanmeldingen overschreden zijn, een selectie.

Wanneer je je aanmeldt voor een numerus fixus, zijn er wel een aantal voorwaarden waar je rekening mee moet houden:

  • Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 numerus fixus opleidingen aanmelden.
  • Voor de studies Tandheelkunde, Verloskunde, Fysiotherapie, Geneeskunde en Mondzorgkunde geldt een uitzondering en mag je je maar bij 1 onderwijsinstelling per keer inschrijven. Een combinatie van deze studies is wel mogelijk.
  • Eerdere pogingen, voor 2017, aan de centrale loting tellen ook mee als een deelname.

Heb je besloten om je aan te melden voor een numerus fixus opleiding? Koop dan nu je samenvattingen op Stuvia en kijk welke samenvattingen beschikbaar zijn voor jouw school!