Hoe maak je een goede mindmap?

Studeertips - Hoe maak je een goede mindmap?

Een mindmap wordt veel gebruikt om verschillende ideeën op een gestructureerde, overzichtelijke manier op papier te zetten. In dit artikel geven we stap voor stap weer hoe je een goede mindmap kunt maken en geven we een paar praktische tips.

Wat is een mindmap en waarom is het zo handig?

Een mindmap is een overzicht met één centraal woord (het onderwerp) waar allerlei woorden, die daarmee in verband staan, omheen worden gezet. Het begrip betekent letterlijk ‘kaart van de hersenen’. Door een mindmap te maken, geef je op een overzichtelijke manier weer welke onderwerpen of vraagstukken er zijn, wat de onderlinge verhouding is en welke (deel)onderwerpen ermee te maken hebben. Studenten gebruiken een mindmap vaak tijdens een brainstorm waar meerdere ideeën samenkomen, bij het uitvoeren van een onderzoek of als hulpmiddel bij het studeren. Maar ook in het bedrijfsleven wordt er veel gebruik van gemaakt om verschillende ideeën van collega’s te bundelen.

Mindmap maken

Het is handig om een mindmap op een groot papier te maken zodat je genoeg ruimte hebt. Gebruik verschillende kleuren voor je mindmap om nog meer overzicht en structuur aan te brengen. Daarnaast spreek je daarmee de rechterkant van je hersenen aan waarmee een andere manier van denken gestimuleerd wordt. Er zijn ook veel (gratis) online tools waar je een overzichtelijke mindmap kunt maken. Het voordeel hiervan is dat je makkelijk wijzigingen kunt aanbrengen en dat je document veilig opgeslagen staat. Wij raden echter aan om gebruik te maken van de papieren variant omdat je dan zelf actief de verbindingen maakt, woorden schrijft en kleuren gebruikt.

Stap 1: centraal woord

Schrijf een centraal woord, wat het onderwerp voor je mindmap vormt,  in het midden van je blad. Het moet duidelijk zijn dat dit de basis vormt van je overzicht, laat het dus bijvoorbeeld qua opmaak verschillen van de rest door een andere kleur te gebruiken, het te markeren of te omcirkelen.

Stap 2: grote thema’s verbinden

Start met het maken van ‘takken’ vanaf het centrale onderwerp. Deze takken bevatten allemaal een ander deelonderwerp. Het is belangrijk dat er een directe verbinding is, door middel van een lijn, tussen het centrale thema en de deelonderwerpen omdat je hersenen dit dan ook opslaan als directe verbinding.

Stap 3: sub-thema’s

Vanuit de deelonderwerpen creëer je lijnen voor de sub-thema’s. Deze moeten op hun beurt verbonden zijn aan deze deelonderwerpen, omdat ze daaronder hangen en je hersenen die ook op die manier moeten verbinden. Zo ontstaan er dus verschillende verbindingen die allemaal op een andere manier met elkaar te maken hebben.

Reflectie

Gooi je mindmap niet te snel weg! Het is namelijk ook een goed hulpmiddel om te reflecteren op je eigen proces en aanpak.