Wat is BHV?

BHV is en blijft een actueel onderwerp binnen organisaties, maar wat is BHV eigenlijk en wat doet een BHV’er? Voor iedere werkgever is het handig en verplicht om verschillende werknemers op te laten leiden als BHV’er. Maar waarom is dat zo belangrijk en wat heb je er eigenlijk aan?

Wat betekent BHV?

De afkorting BHV betekent bedrijfshulpverlening. Het gaat hierbij om de hulp die wordt verleend bij incidenten binnen een bedrijf, zoals bij een brand die is ontstaan binnen het bedrijfspand. Deze voorvallen kunnen de gezondheid en veiligheid van de medewerkers in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk dat er een BHV’er aanwezig is die in dergelijke situaties goed weet te handelen. De BHV’er wordt opgeleid, waardoor deze persoon weet hoe je het beste actie kan ondernemen.

Is bedrijfshulpverlening verplicht?

Ja, bedrijfshulpverlening is verplicht. Bij elke organisatie moet tenminste een BHV’er aanwezig zijn, ook als een groot gedeelte van de werknemers thuiswerkt. Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, waarbij ze de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers moet kunnen waarborgen. Aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt bepaald hoeveel medewerkers moeten worden opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Maar wat als er geen goed opgeleide BHV’er aanwezig is bij een bedrijf? Wanneer dat het geval is, zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vroeger de Arbeidsinspectie) een boete uitdelen. De boete die wordt gegeven verschilt, maar is gemiddeld tussen de €750,- en €3.750,-.

Wat is een BHV’er?

Nu we weten wat BHV betekent, kunnen we kijken wat een BHV’er eigenlijk is. Bedrijfshulpverleners zorgen ervoor dat wanneer er een incident is, de veiligheid van werknemers gewaarborgd wordt. Een BHV’er kan bij verschillende incidenten optreden, bijvoorbeeld wanneer er een brand is binnen een gebouw. De BHV’er moet dan het gebouw evacueren, werknemers begeleiden naar een centrale plek en eventueel letsel behandelen. Bovendien moet een BHV’er de brandoefeningen leiden, aangezien hij/zij dat ook moet doen wanneer dergelijk ongeval daadwerkelijk plaatsvindt. Er zijn verschillende eigenschappen die goed van pas komen bij een bedrijfshulpverlener, zoals:

  • Daadkrachtig: een BHV’er neemt de leiding om situaties onder controle te krijgen en te houden;
  • Stressbestendig: een BHV’er handelt rustig en doordacht in situaties;
  • Alert: een BHV’er is snel ter plekke na het ongeval, wat doorgaans tussen de twee en drie minuten is.

Taken van een bedrijfshulpverlener

De wettelijke taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

  • Het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het intomen en bestrijden van de brand;
  • Het bieden van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het evacueren en alarmeren van medewerkers bij ongevallen.

Ondanks deze ‘vaste’ taken, zijn er geen specifieke opleidingseisen gemaakt voor BHV’ers. Bij de BHV opleiding wordt iedereen zodanig opgeleid, dat de BHV’er zijn/haar taken zo goed mogelijk kan vervullen.

Meer leren over BHV? Lees dan de samenvattingen van BHVNederland!