Arresten intellectuele eigendom in de digitale samenleving - $0.00   Add to cart

Flashcards

Arresten intellectuele eigendom in de digitale samenleving

Preview 3 out of 54  Flashcards

HvJ EU Infopaq I
HvJ EU Infopaq I
Werktoets, strikte uitleg beperkingen 1) Het HvJ heeft de werktoets zoals we die van de HR in NL kennen min of meer hier bevestigd. Het HvJ heeft in deze zaak gezegd dat het werkbegrip iets is wat Europees geharmoniseerd is. Lage drempel voor auteursrechtelijke bescherming: de werktoets is dus soepel. Individuele woorden komen geen bescherming toe, maar grotere geheel, de combinatie van woorden komen wel bescherming toe. In heel veel auteursrechtelijke zaken is het de hamvraag of iets in voldoende mate blijk geeft van creatieve keuzes. Dus ga je op zoek naar de ruimte die de maker had om creatief om te gaan met zijn materiaal. Het is de vraag of iets creatief genoeg is als je keuze maakt uit 11 woorden uit de NL taal en die rangschikt op een bepaalde manier, zodat dit auteursrechtelijk beschermd kan worden. Het hof zegt hierover: ja er is een werktoets, we moeten nagaan of de creatie wel oorspronkelijk genoeg is. Het hof heeft het over de werktoets "eigen intellectuele schepping" (EIS), die auteursrechtelijke bescherming rechtvaardigt. Hof komt tot de conclusie dat auteursrechtelijke bescherming hier niet kan worden uitgesloten. Conclusie: basiseis = oorspronkelijkheid, EIS. Zinnen of zinsneden kunnen bescherming genieten. 2) Het woord ‘kunnen’ is het belangrijkste element van de overweging van het HvJ. Het is niet zo dat een fragment van 11 woorden altijd automatisch bescherming geniet, het HvJ zegt alleen het kan zo zijn. 3) Verder is het HvJ kritisch over beperkingen van het auteursrecht: in beginsel enge uitleg. Er wordt een restrictief Europees Kader gehanteerd. De driestappen toets kan een nationale Nederlandse regeling dus beperken.
0
3
Flip
emmavandenpolder

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Free  14x  sold
  • (0)