Casussen Deel 1 -Praktisch handels- en economisch recht - $3.88   Add to cart

Flashcards

Casussen Deel 1 -Praktisch handels- en economisch recht

Preview 3 out of 6  Flashcards

Marcel laat zijn wagen herstellen bij garage De Voldere. Enkele dagen nadien ontvangt hij een factuur ten bedrage van 900,00 EUR. Marcel vindt dit bedrag schromelijk overdreven en weigert dan ook te betalen. Je wordt gecontacteerd door de heer De Voldere. Om Marcel te dwingen te betalen roept hij in dat Marcel de factuur nooit protesteerde. Wat denk je van dit argument? Zou je antwoord anders zijn mocht de herstelling gedaan zijn aan een bestelwagen die Marcel als handelaar gebruikt?
Marcel laat zijn wagen herstellen bij garage De Voldere. Enkele dagen nadien ontvangt hij een factuu...
In dit geval is Marcel een klant-verbruiker dus kan de garagist de factuur niet als bewijsmiddel gebruiken. Toch is het beter dat Marcel, ook als hij klant-verbruiker is, tegen de factuur die hij ontving protesteerde. Is Marcel een klant-handelaar? Dan kon de garagist wel de factuur oproepen en tegen hem gebruiken maar ALLEEN wanneer Marcel de factuur aanvaarde. (stilzwijgen en geen stappen ondernemen tot protest = aanvaarding)
0
3
Flip
RubyM

Flashcard is linked to this document:

Samenvatting: Handels- en economisch recht

(0)
3.32

Handels- en economisch recht Deel 1 verwijzingen naar het wetboek!!!!!

  • Summary
  •  • 16 pages
Quick View

1  review

By: yasmineazbr • 1 year ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 3.88  1x  sold
  • (1)
  Add to cart