Paper coachingsmethodieken, NTI Toegepaste psychologie, beoordeeld met een 9,7 - $7.42   Add to cart

Other

Paper coachingsmethodieken, NTI Toegepaste psychologie, beoordeeld met een 9,7

De paper bevat de uitwerking van een vooraf gevoerd coachingsgesprek met een fictieve cliënt. Ivm privacy is de link naar het interview er uit gehaald. Er is gekozen voor de rationeel emotieve therapie als coachingstherapie omdat deze passend is bij de casus. Er wordt uitgelegd hoe een coachingstraject methodisch kan worden opgebouwd en er worden diverse (gespreks)technieken besproken en toegelicht. Ook wordt het vervolgtraject beschreven. Daarnaast wordt geïllustreerd hoe een andere dan de toegepaste coachingsmethodiek, te weten oplossingsgerichte therapie, ingezet had kunnen worden. Tenslotte wordt er gereflecteerd op het eigen functioneren en op de gebruikte stijlen.

Preview 3 out of 17  pages

Wennepen

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 7.42  2x  sold
  • (0)
  Add to cart