Samenvatting Basisboek Bedrijfseconomie - 11e druk - Hoofdstuk 1 t/m 18 - $7.14   Add to cart

Summary

Samenvatting Basisboek Bedrijfseconomie - 11e druk - Hoofdstuk 1 t/m 18

Samenvatting Basisboek Bedrijfseconomie - 11e druk - 9173. Wil jij geen heel boek kopen, maar wel je tentamens voor Bedrijfseconomie halen? In deze samenvatting vind je ALLE hoofdstukken die je nodig hebt, verspreid over verschillende tentamens, voor alle leerjaren. Van Hoofdstuk 1 tot en met Hoofdstuk 18. H1: Ondernemingen en hun functie in de economie, H2: Bedrijfseconomische vakgebieden en functies, H3: Financiële overzichten, H4: Ondernemingsplan, H5: Investeringsprojecten, H6: Werkkapitaalbeheer, H7: Eigen vermogen, H8: Vreemd vermogen, H9: Beoordeling van de financiële structuur, H10: Financiële markten, H11: Kostenstructuur, H12: Kostencalculaties, H13: Indirecte kosten, H14: Budgettering en verschillenanalyse, H15: Externe verslaggeving, H16: De jaarrekening nader bekeken, H17: Kasstroomoverzicht, H18: Concernverslaggeving.

Preview 3 out of 28  pages

jelmerjasken

1  review

By: marijnvanderheijden_3 • 1 month ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 7.14  1x  sold
  • (1)
  Add to cart