Samenvatting GHZ - uitwerking Niet-aangeboren hersenletsel - $5.57   Add to cart

Summary

Samenvatting GHZ - uitwerking Niet-aangeboren hersenletsel

Uitwerking van de aandoening NAH (niet-aangeboren hersenletsel) volgens de rode loper (begripsbepaling, epidemiologie, anatomie/fysiologie, etiologie, symptomen, diagnose, therapie, prognose en complicaties). Daarnaast gaat de uitwerking ook in op de aandachtspunten/ interventies voor verpleegkundigen, begeleiding bieden bij verliesverwerking, omgaan met het disharmonische profiel van de NAH-cliënt en omgaan met ontremd gedrag.

Preview 2 out of 9  pages

broederrick

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 5.57
  • (0)
  Add to cart