moduleopdracht Professioneel en oplossingsgericht werken - de kantoortuin - $17.98   Add to cart

Thesis

moduleopdracht Professioneel en oplossingsgericht werken - de kantoortuin

Beoordeling: 9 Moduleopdracht Professioneel en Oplossingsgericht werken: kantoortuin. April 2020. Motivatie: In het verslag komen alle onderdelen zoals genoemd in de opdracht aan de orde. De hoofdlijnen van de opdracht zijn volledig uitgewerkt. Er zijn diverse passend theorieën en modellen toegepast. De uitwerking bevat een relevante onderbouwing met een paar kanttekeningen De student heeft gekozen voor de case van de Kantoortuin. In de inleiding geef de student een onderbouwing voor de keuze en formuleert een passende onderzoeksvraag. Er zijn 6 bronnen beschreven die voor- en of/tegenargumenten van de stelling bevatten. Er is overzichtelijk aangegeven wat de voor- en wat de tegenargumenten zijn. Per bron is duidelijk benoemd hoe deze bron gevonden is. Laat meer verschillende zoektermen zien bij het zoeken naar de bronnen. Per bron geeft de student goed aan waarom deze bron betrouwbaar is. De student maakt hierbij gebruik van de criteria uit de literatuur van de module. De student geeft een goede beschrijving van de kern van de bronnen. De student neemt een standpunt in over de stelling en onderbouwt deze mening aan de hand van de argumenten uit de beschreven bronnen. Prima uitwerking van het redenatieschema. Goede samenvatting van de bronnen. In het standpunt maakt de student geen gebruik van nieuwe informatie. De opdracht is goed verzorgd en de literatuurlijst is uitgewerkt conform de APA-richtlijnen.

Preview 3 out of 16  pages

angeliquekansouh

3  reviews

By: marcelkorvemaker • 3 months ago

By: alainduvalois • 4 months ago

By: marcelcvink • 7 months ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 17.98  10x  sold
  • (3)
  Add to cart