Samenvatting KA 20, De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid, Geschiedenis - $3.45   Add to cart

Summary

Samenvatting KA 20, De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid, Geschiedenis

In dit document vind je een van 49 kenmerkende aspecten van Geschiedenis. Het document is helemaal nagekeken door een docent en bevat correcte en volledige informatie. Waar nodig is een afbeelding gebruikt en het document is incl. kernbegrippen met uitleg en VOGGP. Dit is stof voor het CE.

Preview 1 out of 2  pages

avatar-seller
fennevanheugten15

Also available in bundle (1)

Kenmerkende Aspecten geschiedenis

$ 111.14   $ 17.90 31 items
  • 1. Summary - Ka 3, het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen, geschiedenis
  • 2. Summary - Ka 2, het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen, geschiedenis
  • 3. Summary - Ka 1, de levenswijze van jagers en verzamelaars, geschiedenis
  • 4. Summary - Ka 4, de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap ...
  • 5. Summary - Ka 5, de klassieke vormentaal van de grieks-romeinse cultuur, geschiedenis
  • Show more

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 3.45
  • (0)
  Add to cart