Module opdracht Kantoortuin (cijfer 8,5) - $15.39   Add to cart

Exam (elaborations)

Module opdracht Kantoortuin (cijfer 8,5)

Vanuit dit document zal een standpunt worden ingenomen op de stelling ‘de kantoortuin moet worden afgeschaft.’ Het innemen van dit standpunt wordt onderbouwd vanuit vijf gekozen bronnen. Doordat de bronnen verschillen van inhoud zal het standpunt ook worden ingenomen vanuit verschillende invalshoeken. Beoordeling 8,5 Cijfer 8,5 (100%) Motivatie en verbeterpunten U heeft de opdracht uitgewerkt zoals beschreven in de Exameninformatie. U schrijft een onderbouwd standpunt op basis van bronnen. U werkt de opdracht uit op basis van één van de drie casussen. U heeft zelf een keuze gemaakt voor casus 1. De Kantoortuin met als stelling: ‘De kantoortuin moet worden afgeschaft.’ U heeft vijf relevante bronnen gevonden en gebruikt. De beschrijving van het vinden van de bronnen is duidelijk. U onderbouwt goed waarom u juist deze bronnen hebt gebruikt. Geef nadrukkelijker aan waarom het betrouwbare bronnen betreft. De voortvloeiende voor- en tegenargumenten zijn goed beschreven. U neemt een uitgesproken standpunt in over de stelling en weet dit vanuit de bronnen ook goed te onderbouwen. In uw standpunt maakt u geen gebruik maken van nieuwe informatie.

Last document update: 7 months ago

Preview 3 out of 18  pages

sanderheidt

6  reviews

By: saskiacadi • 3 months ago

Translated by Google

It was okay. Not very inspiring and a little simple. I didn't do anything with it in the end.

By: esmara28 • 2 months ago

Translated by Google

It was so clearly constructed that I got my own module assignment.

By: nburger • 6 months ago

By: arend75 • 7 months ago

By: sanderheidt • 7 months ago

Translated by Google

Thank you for the review, I hope you have benefited

By: arend75 • 7 months ago

Translated by Google

Sure, can you add the review?

By: sanderheidt • 7 months ago

Translated by Google

review attached to the site, click on SEE MORE at the introduction.

By: arend75 • 6 months ago

Translated by Google

Hello Sandor, just wanted to let you know that the black pieces of text are legible in a certain light. Came that out by chance yesterday. I also place pieces on Stuvia where I remove text blocks in his.

By: mmlatuheru • 7 months ago

By: sanderheidt • 7 months ago

Translated by Google

Thank you for the review, I hope you have benefited.

By: mmlatuheru • 6 months ago

Translated by Google

I certainly had some use of the structure and structure of the piece. Thank you for that! Very clear and clear piece!

By: slouwersheimer • 7 months ago

By: sanderheidt • 7 months ago

Translated by Google

Thank you for the review, I hope you have benefited

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 15.39  27x  sold
  • (6)
  Add to cart