Samenvatting stof Recht en Menselijk Gedrag - $5.57   Add to cart

Summary

Samenvatting stof Recht en Menselijk Gedrag

Samenvatting waarin de belangrijke begrippen worden uitgelegd. Ook wordt de stof van de verschillende weken met elkaar vergeleken zodat je de stof beter gaat begrijpen en verbanden gaat zien. Tenslotte staat er van elke auteur de denkwijze uitgelegd. Week 1 - Inleiding en effect van straffen op gedrag - Benjamin van Rooij & Adam Fine Week 2 - Capaciteit en gelegenheid - Benjamin van Rooij & Adam Fine Week 3 - Sociale normen en toxische organisaties - Benjamin van Rooij & Adam Fine Week 4 - Calculatie of normatieve verplichtingen? - Schwitters - Lindenbergh & Mascini - Shuman - Week 5 - Neurowetenschappen en vrije wil - Sapolsky - Schwitters Week 6 - Toegang tot recht en procedurele rechtvaardigheid - Doornbos - Tyler - Grootelaar & Van den Bos - De Jong Week 7 - Discretie in uitvoering van wet- en regelgeving - Lipsky - De Winter - Nationale Ombudsman

Preview 2 out of 10  pages

noorwasmus

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 5.57  4x  sold
  • (0)
  Add to cart