Samenvatting Nucleaire geneeskunde Periode 6 - $4.18   Add to cart

Summary

Samenvatting Nucleaire geneeskunde Periode 6

Leerdoelen periode 6: - Herkennen en benoemen van normale structuren op myocardperfusie SPECT reconstructies en op een EF bepaling - Herkennen en benoemen van veel voorkomende afwijkingen op een myocard-SPECT en een EF-bepaling - Principe van gated-SPECT-onderzoek en EF bepaling verklaren en uitleggen - Myocardperfusie SPECT-reconstructies controleren op geschiktheid en reconstructie-instellingen aanpassen opdat een kwalitatief beter eindproduct ontstaat - Volledige myocardperfusie (inspannings) onderzoek en EF bepaling acquisitie en processing uitvoeren bij diverse ziektebeelden - Kan de anatomie en fysiologie van het hart uitleggen. - Begrijpt de assen en vlakken van het myocard. - Kent de terminologie behorende bij reconstructies van het myocard. - Kan verwoorden op welk principe het myocardperfusiescintigrafie is gebaseerd. - Kan een ECG-signaal uitleggen. - Kan verwoorden op welk principe het myocardinspanningsonderzoek is gebaseerd. - Kan een SPECT-acquisitie en -processing voorbereiden. - Kan een inspanningstest uitvoeren - Kan uitleggen welke gegevens van belang zijn bij een inspanningstest - Kan een handelingsvolgorde samenstellen voor het myocard perfusie SPECT onderzoek - Kan het myocardperfusie SPECT onderzoek uitleggen. - Kent de beeldvorming van een myocardperfusie SPECT onderzoek. - Kan de myocardbeelden herkennen en benoemen. - Verwoorden op welk principe de EF-bepaling is gebaseerd. - Aangeven wat een normaalwaarde van een EF is en wanneer deze afwijkend is. - Anatomische structuren benoemen die zichtbaar worden bij de EF-bepaling - Kan een myocardperfusie SPECT uitvoeren - Kan bij de EF bepaling gebruikte acquisitieparameters verklaren - Kan een EF uitwerking uitvoeren - Kan de resultaten van een EF bepaling toelichten - Kan de gegevens op de aanvraag dusdanig interpreteren dat er bewuste keuzes kunnen worden gemaakt. - Kan de keuzes motiveren zodat het juiste onderzoek op de juiste manier kan worden uitgevoerd. - Kan het verschil tussen de manier van de verkregen ruwe data van gated myocardperfusie SPECT en myocardperfusie SPECT beargumenteren. - Kan de overeenkomsten en verschillen beargumenteren tussen gated myocardpefusie SPECT en gated bloodpool (EF bepaling) m.b.t. de acquisitie en de processing. - Kan benoemen welke resultaten gated myocardperfusie SPECT extra oplevert t.o.v. myocard SPECT - Kan een myocardperfusie SPECT uitvoeren. - Kan een EF bepaling uitwerken.

Preview 4 out of 48  pages

lotmbrt

Also available in bundle (1)

MBRT Periode 6

$ 29.88   $ 15.57

18x sold

7 items
  • 1. Summary - Techniek periode 6
  • 2. Summary - Radiotherapie periode 6
  • 3. Summary - Radiologie periode 6
  • 4. Summary - Nucleaire geneeskunde periode 6
  • 5. Summary - Mri periode 6
  • Show more

5  reviews

By: steinoosterom • 7 months ago

By: sophiabonello • 7 months ago

By: manoukvdv16 • 9 months ago

By: marijesmily • 9 months ago

By: moniquehemminga • 1 year ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 4.18  2x  sold
  • (5)
  Add to cart