Samenvatting: MRI Periode 5 - $3.92   Add to cart

Summary

Samenvatting: MRI Periode 5

Leerdoelen Periode 5: • Herkennen en benoemen van de anatomie van het abdomen en de daarbij behorende grote bloedvaten op MRI-afbeeldingen; • Herkennen van pathologie van het abdomen op MRI-afbeeldingen; • Kan de beeldweging van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen; • Kan de scanrichting van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen; • Kan verbanden leggen tussen T1-, T2- en PD-afbeeldingen en de relevante parameters; • Kan de sequenties SE, TSE en IR uitleggen; • Kan de voor de sequentie relevantie parameters benoemen; • Kan de keuze voor de waardes van de parameters onderbouwen; • Kan beschrijven wat vetsaturatie is; • Kan verschillende vetsaturatietechnieken benoemen en uitleggen; • Kan de verbanden tussen parameters en contrast-resolutie boor de verschillende sequenties benoemen; • Kan benoemen wat een gap is; • Kan uitleggen waarom voor een gap gekozen kan worden; • Kan relatie leggen tussen parameters, beeldkwaliteit en artefacten; • Kan bewegingsartefacten herkennen en de oorzaak ervan benoemen; • Kan kennis van spoelen en positionering toepassen in MR-casuïstiek. • De anatomie herkennen en benoemen van het abdomen op MRI • beschrijven wat de etiologie, symptomatologie, onderzoeksmethoden, therapie en prognose van enkele ziektes van de het spijsverteringskanaal waarbij MRI onderzoek een belangrijke rol speelt. • het principe van sliceselectie benoemen, met aandacht voor o gradiënten o zendpuls frequentie o zendpuls bandbreedte o slice gap • de kenmerken van de opbouw van een SE sequentie benoemen. • de kenmerken van de opbouw van een TSE sequentie benoemen. • de kenmerken van de opbouw van een IR sequentie benoemen. • het doel van de FLAIR en STIR benoemen • de kenmerken van de opbouw van een SE sequentie benoemen. • de kenmerken van de opbouw van een TSE sequentie benoemen. • de kenmerken van de opbouw van een IR sequentie benoemen. • De TR, TE, TI, plakdikte en gap herkennen in de sequentie • Een SE- TSE- en IR-sequentie herkennen • Van een TSE T1 transversaal een TSE T2 sagittaal maken en aangeven welke artefacten nu meer meespelen in de beeldvorming. • Beeldkwaliteit (spatiële- en contrastresolutie) per sequentie beoordelen; • Artefacten herkennen en benoemen; • Artefacten retalteren aan de MRI-Theorie; • De anatomie op de MRI-beelden herkennen; • De pathologie op de MR-beelden herkennen en benoemen. • Herkennen en benoemen van de anatomie van het abdomen en de daarbij behorende grote bloedvaten op MRI-afbeeldingen; • Herkennen van pathologie van het abdomen op MRI-afbeeldingen; • Kan de beeldweging van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen; • Kan de scanrichting van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen; • Kan verbanden leggen tussen T1-, T2- en PD-afbeeldingen en de relevante parameters; • Kan beschrijven wat vetsaturatie is; • Kan verschillende vetsaturatietechnieken benoemen en uitleggen; • Kan relatie leggen tussen parameters, beeldkwaliteit en artefacten; • Kan bewegingsartefacten herkennen en de oorzaak ervan benoemen; • Kan kennis van spoelen en positionering toepassen in MR-casuïstiek.

Preview 4 out of 34  pages

lotmbrt

Also available in bundle (1)

MBRT Periode 5

$ 29.69   $ 14.59

15x sold

7 items
  • 1. Summary - Mri periode 5
  • 2. Summary - Radiologie periode 5
  • 3. Summary - Nucleaire geneeskunde periode 5
  • 4. Summary - Echografie periode 5
  • 5. Summary - Medische vakken periode 5
  • Show more

4  reviews

By: sophiabonello • 5 months ago

By: steinoosterom • 7 months ago

By: manoukvdv16 • 8 months ago

By: marijesmily • 8 months ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 3.92  1x  sold
  • (4)
  Add to cart