Samenvatting: MRI Periode 5 - $3.92   Add to cart

Summary

Samenvatting: MRI Periode 5

Leerdoelen Periode 5: • Herkennen en benoemen van de anatomie van het abdomen en de daarbij behorende grote bloedvaten op MRI-afbeeldingen; • Herkennen van pathologie van het abdomen op MRI-afbeeldingen; • Kan de beeldweging van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen; • Kan de scanrichting van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen; • Kan verbanden leggen tussen T1-, T2- en PD-afbeeldingen en de relevante parameters; • Kan de sequenties SE, TSE en IR uitleggen; • Kan de voor de sequentie relevantie parameters benoemen; • Kan de keuze voor de waardes van de parameters onderbouwen; • Kan beschrijven wat vetsaturatie is; • Kan verschillende vetsaturatietechnieken benoemen en uitleggen; • Kan de verbanden tussen parameters en contrast-resolutie boor de verschillende sequenties benoemen; • Kan benoemen wat een gap is; • Kan uitleggen waarom voor een gap gekozen kan worden; • Kan relatie leggen tussen parameters, beeldkwaliteit en artefacten; • Kan bewegingsartefacten herkennen en de oorzaak ervan benoemen; • Kan kennis van spoelen en positionering toepassen in MR-casuïstiek. • De anatomie herkennen en benoemen van het abdomen op MRI • beschrijven wat de etiologie, symptomatologie, onderzoeksmethoden, therapie en prognose van enkele ziektes van de het spijsverteringskanaal waarbij MRI onderzoek een belangrijke rol speelt. • het principe van sliceselectie benoemen, met aandacht voor o gradiënten o zendpuls frequentie o zendpuls bandbreedte o slice gap • de kenmerken van de opbouw van een SE sequentie benoemen. • de kenmerken van de opbouw van een TSE sequentie benoemen. • de kenmerken van de opbouw van een IR sequentie benoemen. • het doel van de FLAIR en STIR benoemen • de kenmerken van de opbouw van een SE sequentie benoemen. • de kenmerken van de opbouw van een TSE sequentie benoemen. • de kenmerken van de opbouw van een IR sequentie benoemen. • De TR, TE, TI, plakdikte en gap herkennen in de sequentie • Een SE- TSE- en IR-sequentie herkennen • Van een TSE T1 transversaal een TSE T2 sagittaal maken en aangeven welke artefacten nu meer meespelen in de beeldvorming. • Beeldkwaliteit (spatiële- en contrastresolutie) per sequentie beoordelen; • Artefacten herkennen en benoemen; • Artefacten retalteren aan de MRI-Theorie; • De anatomie op de MRI-beelden herkennen; • De pathologie op de MR-beelden herkennen en benoemen. • Herkennen en benoemen van de anatomie van het abdomen en de daarbij behorende grote bloedvaten op MRI-afbeeldingen; • Herkennen van pathologie van het abdomen op MRI-afbeeldingen; • Kan de beeldweging van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen; • Kan de scanrichting van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen; • Kan verbanden leggen tussen T1-, T2- en PD-afbeeldingen en de relevante parameters; • Kan beschrijven wat vetsaturatie is; • Kan verschillende vetsaturatietechnieken benoemen en uitleggen; • Kan relatie leggen tussen parameters, beeldkwaliteit en artefacten; • Kan bewegingsartefacten herkennen en de oorzaak ervan benoemen; • Kan kennis van spoelen en positionering toepassen in MR-casuïstiek.

Preview 4 out of 34  pages

lotmbrt

Also available in bundle 1

3 reviews

By: steinoosterom • 2 weeks ago

By: manoukvdv16 • 2 months ago

By: marijesmily • 2 months ago

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.

Avoid resits

With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $500,000 from selling their work to other students.

$ 3.92  1x  sold
  • (3)
  Add