Passend Onderwijs - Samenvattingen van alle literatuur en de hoorcolleges - Vrije Universiteit Amsterdam - $7.94   Add to cart

Summary

Passend Onderwijs - Samenvattingen van alle literatuur en de hoorcolleges - Vrije Universiteit Amsterdam

Heel volledig document! Dit document helpt u bij het leren van het vak Passend Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor ons tentamen hebben wij een 7.2 en 7.7 gehaald. In dit document vindt u een samenvatting van de volgende artikelen/boeken, deze zijn gekoppeld aan de informatie van de hoorcolleges: Hoorcollege 1: - Graas, D., Bexkens, A., & Huizinga. M. (2015). Passend onderwijs voor kinderen met een licht verstandelijke beperking: terugblikken en vooruitzien. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54(9), 384-399. - Werkgroep NIP/NVO. (2013). Praktijkrichtlijnen voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs. > Deel 1 & 2; p. 5-51. Hoorcollege 2: Pameijer & Beukering (2015): Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven – Den Haag: Acco. Hoofdstuk 1: Handelingsgerichte diagnostiek: een introductie. p. 27-40. Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen in diagnostiek. p. 41-62. Hoofdstuk 3: Uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek. p. 63-102. Hoofdstuk 9: Handelingsgericht arrangeren op school. p. 303-344. Hoorcollege 3: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 5: Resing, W.C.M. & Verschueren, K. Intelligentie. p. 109-130. Hoofdstuk 6: Resing, W.C.M. Leervermogen. p. 130-140. Hoorcollege 4: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 9: Vansteenkiste, M., Lens, W., Donche, V., & Aelterman, J. Motivatie in de klas. p. 175-194. Hoofdstuk 10: Wouters, S., Verschueren, K., & Gadeyne, E. Zelfconcept. p. 195-216. Hoorcollege 5: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 3: Ghesquière, P. & Van der Leij, A. Technisch lezen en spellen. p. 71-92. Jong, de, P., Koomen, H. (2011). Interventies bij onderwijsleerproblemen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 1: Struiksma, C. Technisch lezen. p. 11-24. Hoofdstuk 2: De Jong, P. Begrijpend lezen. p. 25-40. Hoofdstuk 3: Bosman, A. Spellen. p. 41-52. Hoorcollege 6: - Welsh, M.C., & Peterson, E. (2014). Issues in the conceptualization and assessment of hot executive functions in childhood. Journal of the International Neuropsychological Society, 20, 152-156. Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 8: Baeyens, D. & Huizinga, M. Executieve functies. p. 159-174. Hoorcollege 7: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 2: Ruijssenaars, W. & Van Luit. H. Rekenen. p. 53-70. Jong, de, P., Koomen, H. (2011). Interventies bij onderwijsleerproblemen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 4: Ruijssenaars, W. Rekenen. p. 53-68. - Van Groenestijn, M., Borghouts, C., & Janssen, C. (2011). Protocol ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie. Assen: Van Gorcum. Hoofdstuk 8 en 9. p. 198-230. Hoorcollege 8: Bakker, J., Denessen, E., Dennissen, M., & Oolbekkink-Marchand, H. (2013). Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen. Nijmegen: Radboud Universiteit. Hoofdstuk 1 t/m 4: p. 4-63. Hoorcollege 9: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 17: Ponsioen, A., De Groot, A., & Maes, B. Leerlingen met een licht verstandelijke beperking. p. 339-358. Hoorcollege 10: Gringhuis, D., Moonen, J.M.G., & Woudenberg, P.A. van (2005). Slechtziende en blinde kinderen. In Handboek kinderen en adolescenten (online publicatie), Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. p. 249-270. Hoorcollege 12 Van der Linden, B. (2017). Geduldige aanpak thuiszitters loont. OJ Actueel (3), pp. 4-5. Overig Deze staat niet bij een hoorcollege vermeld. Van Druenen, M., Gijsel, M. Scheltinga, F. & Verhoeven, L. (2012). Masterplan Dyslexie. Den Bosch: Masterplan Dyslexie: hoofdstuk 3 en 4.

Preview 4 out of 70  pages

b8

1  review

By: Lottelx • 1 year ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 7.94  5x  sold
  • (1)
  Add to cart