Passend Onderwijs - Samenvattingen van alle literatuur en de hoorcolleges - Vrije Universiteit Amsterdam - $7.90   Add to cart

Summary

Passend Onderwijs - Samenvattingen van alle literatuur en de hoorcolleges - Vrije Universiteit Amsterdam

Heel volledig document! Dit document helpt u bij het leren van het vak Passend Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor ons tentamen hebben wij een 7.2 en 7.7 gehaald. In dit document vindt u een samenvatting van de volgende artikelen/boeken, deze zijn gekoppeld aan de informatie van de hoorcolleges: Hoorcollege 1: - Graas, D., Bexkens, A., & Huizinga. M. (2015). Passend onderwijs voor kinderen met een licht verstandelijke beperking: terugblikken en vooruitzien. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54(9), 384-399. - Werkgroep NIP/NVO. (2013). Praktijkrichtlijnen voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs. > Deel 1 & 2; p. 5-51. Hoorcollege 2: Pameijer & Beukering (2015): Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven – Den Haag: Acco. Hoofdstuk 1: Handelingsgerichte diagnostiek: een introductie. p. 27-40. Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen in diagnostiek. p. 41-62. Hoofdstuk 3: Uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek. p. 63-102. Hoofdstuk 9: Handelingsgericht arrangeren op school. p. 303-344. Hoorcollege 3: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 5: Resing, W.C.M. & Verschueren, K. Intelligentie. p. 109-130. Hoofdstuk 6: Resing, W.C.M. Leervermogen. p. 130-140. Hoorcollege 4: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 9: Vansteenkiste, M., Lens, W., Donche, V., & Aelterman, J. Motivatie in de klas. p. 175-194. Hoofdstuk 10: Wouters, S., Verschueren, K., & Gadeyne, E. Zelfconcept. p. 195-216. Hoorcollege 5: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 3: Ghesquière, P. & Van der Leij, A. Technisch lezen en spellen. p. 71-92. Jong, de, P., Koomen, H. (2011). Interventies bij onderwijsleerproblemen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 1: Struiksma, C. Technisch lezen. p. 11-24. Hoofdstuk 2: De Jong, P. Begrijpend lezen. p. 25-40. Hoofdstuk 3: Bosman, A. Spellen. p. 41-52. Hoorcollege 6: - Welsh, M.C., & Peterson, E. (2014). Issues in the conceptualization and assessment of hot executive functions in childhood. Journal of the International Neuropsychological Society, 20, 152-156. Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 8: Baeyens, D. & Huizinga, M. Executieve functies. p. 159-174. Hoorcollege 7: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 2: Ruijssenaars, W. & Van Luit. H. Rekenen. p. 53-70. Jong, de, P., Koomen, H. (2011). Interventies bij onderwijsleerproblemen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 4: Ruijssenaars, W. Rekenen. p. 53-68. - Van Groenestijn, M., Borghouts, C., & Janssen, C. (2011). Protocol ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie. Assen: Van Gorcum. Hoofdstuk 8 en 9. p. 198-230. Hoorcollege 8: Bakker, J., Denessen, E., Dennissen, M., & Oolbekkink-Marchand, H. (2013). Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen. Nijmegen: Radboud Universiteit. Hoofdstuk 1 t/m 4: p. 4-63. Hoorcollege 9: Verschueren, K., Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 17: Ponsioen, A., De Groot, A., & Maes, B. Leerlingen met een licht verstandelijke beperking. p. 339-358. Hoorcollege 10: Gringhuis, D., Moonen, J.M.G., & Woudenberg, P.A. van (2005). Slechtziende en blinde kinderen. In Handboek kinderen en adolescenten (online publicatie), Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. p. 249-270. Hoorcollege 12 Van der Linden, B. (2017). Geduldige aanpak thuiszitters loont. OJ Actueel (3), pp. 4-5. Overig Deze staat niet bij een hoorcollege vermeld. Van Druenen, M., Gijsel, M. Scheltinga, F. & Verhoeven, L. (2012). Masterplan Dyslexie. Den Bosch: Masterplan Dyslexie: hoofdstuk 3 en 4.

Preview 4 out of 70  pages

b8

1 reviews

By: Lottelx • 9 months ago

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.

Avoid resits

With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $500,000 from selling their work to other students.

$ 7.90  2x  sold
  • (1)
  Add