Summary / Samenvatting Spanish - $9.72   Add to cart

Summary

Summary / Samenvatting Spanish

De samenvatting van Spanish Beginners bevat: word stress, bezittelijke voornaamwoorden, grammatica regels, beroepen, nationaliteiten, werkwoorden, reflectieve werkwoorden (eindigend op -se), werkwoorden met klankverandering, bezittelijke bijvoegelijke voornaamwoorden, uitzonderingen van werkwoorden (ir poner), tijden, cijfers en een gehele woordenlijst van hoofdstuk 0B tot 3A familie en vrienden

Last document update: 2 year ago

Preview 3 out of 16  pages

Annemiek04

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 9.72
  • (0)
  Add to cart