Samenvatting college 4. lokale anesthesie: Anatomie - $5.06   Add to cart

Summary

Samenvatting college 4. lokale anesthesie: Anatomie

Een complete samenvatting van college 4 uit het vak 'Lokale anesthesie (theorie)' dat gegeven wordt in periode 1 van het tweede jaar Mondzorgkunde. De samenvatting bestaat uit de collegestof, belangrijke aantekeningen, eventuele huiswerkopdrachten (incl. antwoorden) en eventuele socrative quizzen (vraag antwoord). Door elk college afzonderlijk van elkaar te leren inclusief de eventueel aanwezige quizzen zou je een goed overzicht en een goede basis moeten hebben om een mooi cijfer op je tentamen te halen!

Preview 3 out of 18  pages

JuliaStudent

Also available in bundle 1

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.

Avoid resits

With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $500,000 from selling their work to other students.

$ 5.06
  • (0)
  Add