PPLE, Rechtsgeleerdheid & vwo samenvattingen

Hoi! Ik heb op het vwo jarenlang samenvattingen voor mezelf gemaakt. Nu blijkt dat ik via Stuvia anderen ook daarmee kan helpen, doe ik dat graag, terwijl ik daar dan een klein zakcentje van kan verdienen. Daarnaast studeer ik PPLE (politics, psychology, law, economics), rechtsgeleerdheid en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Community

 • Anhänger
 • Folge ich

606 Deine Reviews

81 Sachen

€11 KORTING - MEGASCHEMA's kernvakken Bachelor Rechtsgeleerdheid jaren 2 en 3

(0)
44,89 €
0x  verkauft

€11 KORTING – Contractenrcht (Verbintenissenrecht), Bestuursrecht (Materieel bestuursrecht), Goederenrecht, Formeel strafrecht (Strafprocesrecht), Burgerlijk procesrecht (Formeel privaatrecht), Bestuursprocesrecht (Formeel bestuursrecht), Ondernemingsrecht, Materieel strafrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Constitutioneel recht (Staatsrecht).

i x
 • Paket-deal
 •  • 10 Sachen • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  24-05-2021
i x

Stappenplannen Handhaving (3854HNQ7KY)

(0)
2,99 €
1x  verkauft

Voor het vak Handhaving (vakcode 3854HNQ7KY) van Taco Groenewegen kun je de volgende stappenplannen gebruiken ter voorbereiding op het tentamen. Deze zijn samengesteld op basis van oude tentamenvragen, colllege-aantekeningen en -slides en oefencasus. 1. Is er sprake van een herstelsanctie of punitieve (bestraffende) sanctie? (EHRM Engel) 2. Is de cumulatie van sancties toegestaan? 3. Is er sprake van schending van ne bis in idem (art. 68 Sr en art. 5:43 Awb)? 4. Is er sprake van geoorloofd...

i x
 •  Book
 • Zusammenfassung
 •  • 5 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  24-05-2021
Schnellansicht
i x

MEGASCHEMA | Contractenrecht / Verbintenissenrecht SBR3, SBR4, Burgerlijk Wetboek & arresten

(1)
5,48 €
7x  verkauft

In deze samenvatting van Contractenrecht, zoals gegeven door Marco Loos – geoptimaliseerd voor het vak 3012COX6VY – op de Universiteit van Amsterdam vind je stappenplannen om de meest veelvoorkomende tentamenvragen op te lossen. Leidend is het Burgerlijk Wetboek boeken 3 en 6. Schematische weergave van de stof: Week 1 –  Wilsverklaring, rechtshandeling, aanbod, aanvaarding, gerechtvaardigd vertrouwen, volmacht, lastgeving, middellijke vertegenwoordiging, onmiddellijke vertegenwoordigin...

i x
 •  Book & Paket-Deal
 • Zusammenfassung
 •  • 6 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  15-12-2020
Schnellansicht
i x

MEGASCHEMA | Bestuursrecht 1 (Systeem, bevoegdheid, handhaving) incl. Algemene wet bestuursrecht (Awb)

(0)
5,48 €
9x  verkauft

In deze samenvatting van Bestuursrecht, zoals gegeven door Arnout Klap en Klaske de Jong – geoptimaliseerd voor het vak 3012BRX7VY – op de Universiteit van Amsterdam vind je stappenplannen om de meest veelvoorkomende tentamenvragen op te lossen. Leidend is de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Schematische weergave van de stof: Week 1 – Attributie, bevoegdheid, delegatie, mandaat, legaliteitsbeginsel, gebonden en vrije bevoegdheid Week 2 – Besluit (1:3 Awb), soorten besluit, beschikki...

i x
 •  Book & Paket-Deal
 • Zusammenfassung
 •  • 5 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  13-12-2020
Schnellansicht
i x

MEGASCHEMA | Goederenrecht inclusief Pitlo 3, wetsartikelen Burgerlijk Wetboek en arresten

(0)
5,48 €
1x  verkauft

In dit MEGASCHEMA geoptimaliseerd voor cursus 3012GRX6VY van professor Salomons vind je een handige, stapsgewijze en logische opbouw van het vak Goederenrecht. Ook Pitlo 3 van Reehuis/Heisterkamp (ISBN 3874) is hierin samengevat. De volgende thema's worden uitgebreid behandeld: (week 1 en 2) Eigendom, originaire verkrijging, natrekking, zaaksvorming, onroerende zaken, roerende zaken, vermogensrechten, vorderingen op naam, revindicatie, zaken, bestanddelen, beperkte rechten, vruchtgebruik, erfpa...

i x
 •  Book & Paket-Deal
 • Zusammenfassung
 •  • 5 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  19-10-2020
Schnellansicht
i x

MEGASCHEMA | Formeel strafrecht / Strafprocesrecht: Schematische samenvatting, Keulen/Knigge, Wetboek van Strafvordering, EVRM en relevante jurisprudentie!

(7)
6,48 €
16x  verkauft

Bij dezen vind je een schematische weergave van hoe je casus en theorie moet tackelen in het strafprocesrecht/formeel strafrecht! Ik heb me gebaseerd op hoorcolleges van prof. Blom maar ook Keulen/Knigge, 'Strafprocesrecht'. Gestructureerd aan de hand van de volgorde van de strafrechtspleging. Voorzien van arresten en waar nodig relevante artikelen in het Wetboek van Strafvordering (Sv) en EVRM. Voorkomende leerstukken zijn [met behorende jurisprudentie (arresten) die wordt behandeld, I...

i x
 •  Book & Paket-Deal
 • Zusammenfassung
 •  • 7 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  28-05-2020
Schnellansicht
i x

MEGASCHEMA | Burgerlijk procesrecht: Compendium (Stein/Rueb), Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en relevante jurisprudentie

(5)
6,48 €
37x  verkauft

BEZORGDE ME EEN 8,5 OP HET TENTAMEN! Schematische samenvatting van het burgerlijk procesrecht volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, daarbij inachtnemend de stof uit Compendium Burgerlijk procesrecht van Stein/Rueb. De volgende onderwerpen worden stapsgewijs behandeld: 1) Alternative dispute resolution, arbitrage, mediation, bindend advies, vaststellingsovereenkomst, procesbeginselen, hoor en wederhoor, equality of arms, 19 Rv, 21 Rv, waarheidsplicht, 6 EVRM, goede procesorde, ...

i x
 •  Book & Paket-Deal
 • Zusammenfassung
 •  • 5 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  23-05-2020
Schnellansicht
i x

MEGASCHEMA | Bestuursprocesrecht: Schematische samenvatting Bestuursrecht 2 (Marseille/Tolsma), inclusief wetsartikelen Awb en jurisprudentie

(2)
5,48 €
21x  verkauft

UPDATE: Voor het tentamen hiermee een 8 gehaald! ** Schematische samenvatting van het bestuursprocesrecht volgens de Algemene wet bestuursrecht, daarbij inachtnemend de stof uit Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegne de overheid van A. T. Marseille en H. D. Tolsma. De volgende onderwerpen worden stapsgewijs behandeld: 1) Bevoegdheid: Besluit, bezwaar, absolute compententie, relatieve competentie, rechtbank, Centrale Raad van Beroep, College van beroep voor het bedrijfsleven, Afdeling bestuur...

i x
 •  Book & Paket-Deal
 • Zusammenfassung
 •  • 7 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  19-04-2020
Schnellansicht
i x

MEGA OVERVIEW | Principles of European Contract Law: ALL relevant articles, jurisprudence and theory!

(1)
6,48 €
2x  verkauft

For PECL find here all relevant articles of the Code Civil, the Burgerliches Gesetzbuch and English doctrine, as well as case law: Monoprix Plas t. Valburg Walford v. Miles Lock-out Carbolic Smoke Ball Tacconi Leasing Entores v. Miles East Company Telex Chalet for sale Dickinson v. Dodds House Messner Derry v. Peek Horse / steam carriages The Pig Farm The Used Lorry The Tax Advisors Smith v. Hughes Oat Dwarf tossing – Wackenheim Surrogate Motherhood (France) Surrogate motherhood (Germany) O...

i x
 • Zusammenfassung
 •  • 4 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  06-04-2020
Schnellansicht
i x

Public International Law: ALL judgments, of the International Court of Justice, summarised by IRAC-method

(1)
5,48 €
5x  verkauft

As regards the following judgments, they are all set out in issue, rule, analysis and conclusion. # Court & Case Name 1 ICJ North Sea Continental Shelf 2 ICJ Nicaragua 3 ICJ LaGrand 4 CC Italy, Simoncioni and Ors v. Germany 5 ICJ Nuclear Weapons (Adv.) 6 ICJ Qatar v. Bahrain 7 ICJ Kosovo (Adv.) 8 ECtHR S.A.S. v. France 9 ECSR, CEC v. Netherlands 10 ECtHR, Ozgur Gundem v. Turkey 11 ECtHR, Axel Springer v. Germany 12 PCIJ, SS Lotus 13 ICJ Anglo-Norwegian Fisheries 14 ICJ Agean Continental...

i x
 •  Book
 • Beurteilungen
 •  • 36 Seiten • 
 • von tahrimramdjan • 
 • hochgeladen  06-04-2020
Schnellansicht
i x