Mens- zijn, inleiding methodisch werken en een referentiekader opbouwen - $7.86   Add to cart

Bundle

Mens- zijn, inleiding methodisch werken en een referentiekader opbouwen

Uitwerking van de toetsdoelen van hogeschool Viaa, en de (meeste) hoorcolleges van de vakken mens- zijn, inleiding methodisch werken en een referentiekader opbouwen.

6 items

Samenvatting: Mens zijn- Alle leerdoelen van psychologie en filosofie

(3)
$4.49

1x sold

In dit document (grotendeels handgeschreven, maar duidelijk leesbaar) staan alle leerdoelen uitgewerkt van Hogeschool Viaa. Met deze samenvatting heb je dan ook alle informatie die benodigd is om je tentamen te halen! (Eventueel ook in bundel te koop aangeboden met mijn aantekeningen van de hoorcol...

View example

hoorcolleges mens zijn

(0)
$3.92

De hoorcolleges van het vak mens zijn. Dit zijn mijn aantekeningen van de hoorcolleges. In deze aantekeningen staan van het deel psychologie: hoorcollege 1, 2, 3, 5, en 6 en van het deel filosofie hoorcollege 1.

View example

Samenvatting: uitwerking van de leerdoelen inleiding methodisch werken

(3)
$3.36

2x sold

Deze samenvatting is opgebouwd met uitwerkingen van de leerdoelen zoals ze staan omschreven bij Hogeschool Viaa. De informatie is zo kort en duidelijk mogelijk beschreven.

View example

inleiding methodisch werken hoorcolleges

(1)
$3.92

Alle hoorcolleges van het vak: Inleiding methodisch werken.

View example

Uitwerking/samenvatting van de leerdoelen een referentiekader opbouwen

(0)
$6.17

In deze samenvatting staan alle leerdoelen beschreven die werden aangedragen door hogeschool Viaa. Leer deze pagina's goed uit je hoofd en je kent het grootste gedeelte van het tentamen!

View example

Een referentiekader opbouwen, hoorcolleges

(0)
$3.92

Mijn aantekeningen van de hoorcolleges van een referentiekader opbouwen. In deze aantekeningen staan de hoorcolleges 1, 2, 4, 5, 6 genoteerd.

View example
JoelleHessing

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.

Avoid resits

With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $500,000 from selling their work to other students.

$25.79   $ 7.86
  • (0)
  Add